Home
Aktywny w szkole-twórczy w życiu PDF Drukuj Email

logo-unia

 


 

Uwaga!!!


Wkrótce rozpoczynają się zajęcia z doradztwa zawodowego

dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu

„Aktywny w szkole -twórczy w życiu"

Zajęcia warsztatowe trwają 6 godzin, a zajęcia

indywidualne - 2 godziny, w terminie ustalonym z prowadzącym.

 

grupa

Termin pierwszych zajęć

Kryteria naboru

Liczba miejsc

w grupie

II LO

25 X 2014

-chęć uzyskania informacji

o najlepszym dla ucznia wyborze kierunku dalszego kształcenia

-pierwszeństwo w naborze mają uczniowie klas III LO

-dobra frekwencja na zajęciach

w szkole

 

13

G46

15 XI 2014

 

-chęć uzyskania informacji

o najlepszym dla ucznia wyborze kierunku dalszego kształcenia

-pierwszeństwo w naborze mają uczniowie klas II G i III G

-dobra frekwencja na zajęciach

w szkole

 

16

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA WYCIECZKĘ

W RAMACH PROJEKTU

„AKTYWNY W SZKOLE - twórczy w zyciu"

Kryteria

Do udziału w rekrutacji wyjazdu na wycieczkę uprawnieni są uczniowie klas od I do III gimnazjum, którzy spełniają następujące kryteria:
1) uczestniczą w zajęciach z projektu
2) deklarują lub biorą udział w konkursach
3) uzyskują bardzo dobre oceny z przedmiotu

O przyjęciu kandydatów decydować będzie :
- liczba zajęć dodatkowych, w których uczestniczy uczeń
- dotychczasowe osiągnięcia

 Projekt „Aktywny w szkole - twórczy w życiu" współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logo-unia

 
Aktywny w szkole-twórczy w życiu PDF Drukuj Email

logo-unia

 


 

Od 15 wrzesnia 2014r. rozpoczynają się dodatkowe zajęcia dla uczniów naszej szkoły

w ramach projektu „Aktywny w szkole - twórczy w życiu" współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Chętnych zapraszamy!

 

 

Regulamin naboru na poszczególne zajęcia

 

Rodzaj zajęć

 

Kryteria naboru

Liczba grup

Zajęcia dodatkowe II LO

II LO - Zajęcia dodatkowe z ITC dla klasy I

 

-być uczniem pierwszej klasy o profilu matematyczno-informatycznym lub biologiczno-chemicznym;

-mieć dobre oceny z przedmiotów ścisłych matematyka, fizyka i informatyka

-uczęszczać regularnie i sumiennie na zajęcia lekcyjne-obowiązkowe;

-wykazywać zainteresowania techniczne (udokumentowane w miarę możliwości) i być ciekawym świata.

2

II LO - Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego

A. Gorzycka

-wysoka frekwencja na obowiązkowych zajęciach języka francuskiego

-udział w imprezach szkolnych promujących język francuski

-chęć udziału w konkursach międzyszkolnych

1

II LO - Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego

-chęć zdawania matury na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym

-wysoka frekwencja na obowiązkowych zajęciach języka francuskiego

-chęć udziału w olimpiadach i konkursach

1

Zajęcia wyrównawcze II LO

II LO - Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. I

 

-słabe wyniki z języka angielskiego

-zagrożenie oceną niedostateczną

-chęć utrwalenia i usystematyzowania umiejętności językowych objętych podstawą programową

-zbyt wolne tempo przyswajania wiedzy, braki z wcześniejszych etapów edukacyjnych

1

II LO-Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. II

 

1

II LO - Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl.I I LO

,

- problemy z matematyką
- potrzeba rozwiązywania większej liczby przykładów typowych
- niskie oceny

1

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego II LO

II LO - Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas III

 

-słaby wynik matury próbnej z matematyki

-niskie oceny

- dobra frekwencja

2

II LO - Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas III

 

- słaby wynik matury próbnej z matematyki

-deklarowana chęć poprawy kompetencji maturalnych na poziomie podstawowym

-dobra frekwencja

1

II LO - Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas II

 

- deklarowana chęć poprawy kompetencji maturalnych na poziomie podstawowym
- chęć uzyskiwania lepszych ocen z przedmiotu
- potrzeba rozwiązywania większej liczby przykładów typowych i nietypowych
- dobra frekwencja

1

II LO - Zajęcia dodatkowe fizyki dla klas III

 

-dobre wyniki z fizyki na koniec poprzedniego roku szkolnego

-frekwencja

- deklarowana matura z fizyki

1

II LO - Zajęcia dodatkowe chemii

 

-deklarowana matura z chemii na poziomie rozszerzonym

-dobre wyniki z chemii na koniec poprzedniego roku szkolnego

1

II LO - Zajęcia dodatkowe z biologii dla klas III

 

-wysokie wyniki matury próbnej ,

-dobra frekwencja ,

-zadeklarowana matura z biologii w poziomie rozszerzonym

1

II LO - Zajęcia dodatkowe z geografii

 

-chęć zdawania geografii na maturze

-chęć pogłębiania wiadomości z geografii

-dobre oceny z geografii

1

Zajęcia dodatkowe G 46

G46 - kółko matematyczne

 

Do udziału w rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne uprawnieni są uczniowie klas od I do III, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) wykazują zainteresowania matematyczne
2) deklarują lub biorą udział w konkursach matematycznych
3) uzyskują bardzo dobre oceny z przedmiotu.

O przyjęciu kandydatów na zajęcia decydować będzie :
- kolejność zgłoszeń
- wynik diagnozy wstępnej w 1 klasie gimnazjum
- zainteresowanie matematyką
- dotychczasowe osiągnięcia z matematyki

1

G 46 kólko fizyczne Do udziału w rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne uprawnieni są uczniowie klas od I do III, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) wykazują zainteresowania fizyką
2) deklarują lub biorą udział w konkursach fizycznych
3) chcą poznawać prawa rządzące przyrodą i wyjaśniać zjawiska w niej zachodzące.

O przyjęciu kandydatów na zajęcia decydować będzie :
- kolejność zgłoszeń
- wynik diagnozy wstępnej w 1 klasie gimnazjum
- zainteresowanie fizyką i naukami przyrodniczymi

G46 - Zajęcia dodatkowe z chemii

 

-chęć udziału w konkursach przedmiotowych

-rozwijanie zainteresowań w kierunku przedmiotów przyrodniczych

1

G46 - Zajęcia dodatkowe z biologii

 

-zainteresowanie biologią, ekologią i naukami przyrodniczymi

-deklarowanie udziału w konkursach z przedmiotowych

-dobre oceny z biologii

2

G46 - Zajęcia dodatkowe z geografii

 

-chęć pogłębiania wiadomości z geografii

-dobre oceny z geografii

-chęć reprezentowania szkoły w konkursach z geografii

1

 

 

 

W późniejszym terminie planowane są zajęcia z doradztwa zawodowego,

staże w firmach, wycieczki edukacyjne!!Projekt „Aktywny w szkole - twórczy w życiu" współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logo-unia
 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email

Regulaminy udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce" oraz Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia znajduje się w dziale LICEUM

 
konkursy przedmiotowe PDF Drukuj Email
Wpisał Julita Szóstek   
Poniedziałek, 15. Wrzesień 2014 20:40

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowało informacje

o konkursach przedmiotowych dla uczniów Gimnazjum.

Zainteresowanych zachęcamy do lektury Smile

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=2200&page=4753

 
wybory do zsu 2014 PDF Drukuj Email
Wpisał Julita Szóstek   
Wtorek, 09. Wrzesień 2014 18:19

Drodzy Uczniowie biwaki integracyjne klas pierwszych

dobiegły końca Smile

Czas więc podjąć decyzje dotyczące udziału w pracach

Zarządu Samorządu Uczniowskiego Smile

Czekamy na Wasze zgłoszenia Smile

Z pewnością są wśród Was społecznicy

z głowami pełnymi ciekawych pomysłówSmile


Poniżej znajdziecie ważne terminy

18.09.- ostateczny termin zgłaszania kandydatów

19.09. - ogłoszenie listy kandydatów

20.-28.09. - KAMPANIA WYBORCZA

29.09. - WYBORY

1.10.- ogłoszenie wyników

2.10. - małe spotkanko nowego ZSU

a w późniejszym terminie warsztaty szkoleniowo-integracyjne Smile

 
na pożegnanie wakacji ;) PDF Drukuj Email
Wpisał Julita Szóstek   
Czwartek, 28. Sierpień 2014 19:46

Nasz zespół PAUZA też zagra w Myślęcinku 31 sierpnia 15.30 :)

http://www.myslecinek.pl/aktualnosci/muzycznie-teatralnie-i-tanecznie-podczas-babiego-lata-2014

Zmieniony ( Czwartek, 28. Sierpień 2014 19:50 )